4/11 11

Moderniteten. Den tar sig inte bara uttryck i arkitektur, men den gör det i väldigt hög grad likväl.