4/9 11

Livet är ett ständigt blickande framåt. Vad händer sedan, vad gör vi nu, är vi framme snart? Särskilt den sista frågan tenderar att göra sig påmind, och då med en subtil underton av följdfrågan - vart var vi på väg nu igen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar